Manifiesto de la Xarxa de Dones de la Marina Alta por el día internacional de la Mujer: «Las mujeres hacemos revolución feminista»

8 marzo, 2022Por: Redacción

0
Tiempo de lectura: 6 minutos
(más abajo en castellano)

 

El 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, celebrem els nostres avanços, recordem les avantpassades, i tornem als carrers a cridar pels nostres drets i a reivindicar la lluita feminista.

El feminisme ha millorat la història de la humanitat, la de les dones, la de totes les persones i de l´espai comú que habitem. Des del seu sorgiment, fa tres segles, les dones hem denunciat l’opressió patriarcal, hem anat guanyant cadascun dels drets que hui tenim i continuem lluitant perquè el feminisme siga essencial en l’agenda política i en la consciència de tota la societat.

No obstant l’aconseguit, ens queda camí per avançar i ens enfrontem a molts riscos.
L’èxit de les mobilitzacions feministes ha provocat una important reacció patriarcal ofuscada en mantenir les discriminacions i les violències estructurals, els rols i els estereotips de gènere que hem patit i patim les dones.
La crisi social, sanitària i econòmica causada per la Covid-19 mostra, encara més, el desinterès social del sistema capitalista i les polítiques neoliberals.
Els sectors més exposats a la malaltia són sectors altament feminitzats. S’ha evidenciat que les cures recauen sobre les espatlles de les dones, que els recursos públics són insuficients, que manca personal professional i corresponsabilitat.
Les desigualtats al mon laboral afecten primordialment a les dones; major desocupació, contractació temporal i parcial, bretxa salarial del 24%, bretxa a les pensions que supera el 30%. Perviu la segmentació laboral i aquells treballs considerats de dones estan més mal valorats, amb pitjors salaris i condicions. Es inadmissible que, en ple segle XXI, les treballadores de la llar no tinguen els mateixos drets que la resta de la classe treballadora, suportant inclús agressions sexuals per part dels seus empleadors. Aquesta greu realitat la pateixen principalment dones migrants.

Les feministes denunciem l’escalada bel·licista patriarcal amb situacions tan terribles com Afganistan, la guerra en Ucraïna, que sempre afecten de manera més greu a les dones i les xiquetes, així com tots els tipus de violències i agressions directes que pateixen les feministes arreu del món.
Denunciem la devastació mediambiental que amenaça el planeta.

El Feminisme és la força de les dones, de les dones del nord, del sud, de l’est i de l’oest.
Les dones de tots els àmbits, territoris i cultures compartim la lluita pels drets de totes.

Per tot això, des del Moviment Feminista, Exigim:
-Educació pública, laica i feminista, que promoga la igualtat, que visibilitze dones referents i acabe amb l’androcentrisme en la ciència, les arts i la cultura. Que la coeducació i l’educació afectiva i sexual en les escoles forme persones sense estereotips de gènere.
-Posar la vida en el centre, valorant les cures com a treball, assumint-les socialment, col·lectivament, i per igual entre homes i dones.
-Serveis públics amb atenció de qualitat tant a la infància de 0 a 6 anys, com a les persones majors i en situacions de dependència
-Implementació urgent de mesures per a erradicar la pobresa de les dones, amb polítiques d’ocupació amb perspectiva feminista.
-Agilitat en la ratificació dels convenis 189 i 190 de l’OIT: pels drets laborals de les dones precaritzades, vulnerables i contra l’assetjament sexual.
-La inserció social i laboral real i efectiva de les dones amb discapacitat.
-El compliment de la legislació vigent per a protegir l’accés a l’ocupació pública de les dones víctimes de violència masclista.
-Pensions dignes i justes amb perspectiva feminista i de classe.
-Derogació de la llei d’estrangeria, que deixa les dones migrants sense drets i absolutament desprotegides.
-Ni un pas enrere en els drets sexuals i reproductius, garantint el dret a l’avortament legal, segur i gratuït en la sanitat pública i la salut sexual i reproductiva.
-La reversió dels serveis privatitzats a públics i amb gestió directa.
-Una legislació abolicionista del sistema prostitucional, de la pornografia i els úters de lloguer.
-Polítiques públiques amb dotació pressupostària real i efectiva.
-Formació en igualtat i prevenció de la violència masclista de la judicatura i tots els operadors implicats.
-Desenvolupament total de les lleis específiques, tant d’igualtat com de violència de gènere, ja siga a nivell autonòmic i estatal.
-Desenvolupament del Conveni d’Estambul, compliment de les recomanacions de la CEDAW respecte a totes les violències masclistes.
-Reactivació del Pacte Valencià contra la violència masclista, la seua avaluació i seguiment, amb participació real i efectiva del moviment feminista.
-Exigim la participació activa de les dones en tots els àmbits públics i en tots els fòrums i consells consultius a nivell estatal, autonòmic i local.

Ja hi ha prou de l’aliança criminal entre patriarcat i capital, que ens vol empobrides perquè siguem dòcils, callades i submises.
Ja hi ha prou de violentar els nostres cossos amb negocis neoliberals que ens posen preu i vulneren els nostres drets humans: pornificant-nos, prostituint-nos, abusant-nos, traficant-nos, i tractant-nos com a simples objectes sexuals per als puters i proxenetes.

Recordem que el 8 de març és cada dia!
Les dones fem revolució feminista!
La revolució serà feminista o no serà!

Xarxa de Dones de la Marina Alta, 8 de Març de 2022

 

–CASTELLANO–

 

El 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, celebramos nuestros avances, recordamos las antepasadas, y volvemos a las calles a gritar por nuestros derechos y a reivindicar la lucha feminista.

El feminismo ha mejorado la historia de la humanidad, la de las mujeres, la de todas las personas y del espacio común que habitamos. Desde su surgimiento, hace tres siglos, las mujeres hemos denunciado la opresión patriarcal, hemos ido ganando cada uno de los derechos que hoy tenemos y continuamos luchando porque el feminismo sea esencial en la agenda política y en la conciencia de toda la sociedad.

No obstante el conseguido, nos queda camino para avanzar y nos enfrentamos a muchos riesgos.
El éxito de las movilizaciones feministas ha provocado una importante reacción patriarcal ofuscada al mantener las discriminaciones y las violencias estructurales, los roles y los estereotipos de género que hemos sufrido y sufrimos las mujeres.
La crisis social, sanitaria y económica causada por la Covid-19 muestra, todavía más, el desinterés social del sistema capitalista y las políticas neoliberales.
Los sectores más expuestos a la enfermedad son sectores altamente feminizados. Se ha evidenciado que las curas recaen sobre los hombros de las mujeres, que los recursos públicos son insuficientes, que carencia personal profesional y corresponsabilidad.
Las desigualdades al mi laboral afectan primordialmente a las mujeres; mayor desocupación, contratación temporal y parcial, brecha salarial del 24%, brecha a las pensiones que supera el 30%. Pervive la segmentación laboral y aquellos trabajos considerados de mujeres están más mal valorados, con peores salarios y condiciones. Se inadmisible que, en pleno siglo XXI, las trabajadoras del hogar no tengan los mismos derechos que el resto de la clase trabajadora, soportando incluso agresiones sexuales por parte de sus empleadores. Esta grave realidad la sufren principalmente mujeres migrantes.

Las feministas denunciamos la escalada belicista patriarcal con situaciones tan terribles como Afganistán, la guerra en Ucrania, que siempre afectan de manera más grave a las mujeres y las niñas, así como todos los tipos de violencias y agresiones directas que sufren las feministas en todo el mundo.
Denunciamos la devastación medioambiental que amenaza el planeta.

El Feminismo es la fuerza de las mujeres, de las mujeres del norte, del sur, del este y del oeste.
Las mujeres de todos los ámbitos, territorios y culturas compartimos la lucha por los derechos de todas.

Por todo esto, desde el Movimiento Feminista, Exigimos:
-Educación pública, laica y feminista, que promueva la igualdad, que visibilizo mujeres referentes y acabo con la androcentrisme en la ciencia, las artes y la cultura. Que la coeducación y la educación afectiva y sexual en las escuelas formo personas sin estereotipos de género.
-Posar la vida en el centro, valorando las curas como trabajo, asumiéndolas socialmente, colectivamente, y por igual entre hombres y mujeres.
-Servicios públicos con atención de calidad tanto a la infancia de 0 a 6 años, como las personas mayores y en situaciones de dependencia
-Implementación urgente de medidas para erradicar la pobreza de las mujeres, con políticas de ocupación con perspectiva feminista.
-Agilidad en la ratificación de los convenios 189 y 190 del OIT: por los derechos laborales de las mujeres precarizades, vulnerables y contra el acoso sexual.
-La inserción social y laboral real y efectiva de las mujeres con discapacidad.
-El cumplimiento de la legislación vigente para proteger el acceso a la ocupación pública de las mujeres víctimas de violencia machista.
-Pensiones dignas y justas con perspectiva feminista y de clase.
-Derogación de la ley de extranjería, que deja las mujeres migrantes sin derechos y absolutamente desprotegidas.
-Ni un paso atrás en los derechos sexuales y reproductivos, garantizando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la sanidad pública y la salud sexual y reproductiva.
-La reversión de los servicios privatizados a públicos y con gestión directa.
-Una legislación abolicionista del sistema prostitucional, de la pornografía y los úteros de alquiler.
-Políticas públicas con dotación presupuestaria real y efectiva.
-Formación en igualdad y prevención de la violencia machista de la judicatura y todos los operadores implicados.
-Desarrollo total de las leyes específicas, tanto de igualdad como de violencia de género, ya sea a nivel autonómico y estatal.
-Desarrollo del Convenio de Estambul, cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW respecto a todas las violencias machistas.
-Reactivación del Pacto Valenciano contra la violencia machista, su evaluación y seguimiento, con participación real y efectiva del movimiento feminista.
-Exigimos la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos públicos y en todos los foros y consejos consultivos a nivel estatal, autonómico y local.

Ya hay bastante de la alianza criminal entre patriarcado y capital, que nos quiere empobrecidas porque seamos dóciles, calladas y sumisas.
Ya hay bastante de violentar nuestros cuerpos con negocios neoliberales que nos posan precio y vulneran nuestros derechos humanos: pornificant-noes, prostituyéndonos, abusándonos, traficándonos, y tratándonos como simples objetos sexuales para los puteros y proxenetas.

Recordamos que el 8 de marzo es cada día!
Las mujeres hacemos revolución feminista!
La revolución será feminista o no será!

Red de Mujeres de la Marina Alta, 8 de Marzo de 2022

No te pierdas ninguna noticia de Xàbia al Día

En Xàbia AL Día queremos que no te pierdas ninguna de nuestras noticias, por este motivo hemos puesto en marcha un canal de Telegram a través del cual podrás recibir las noticias más importantes que nuestros redactores ha elaborado durante todo el día. Noticias en muchas ocasiones que no leerás en otros sitios.

Darse de alta es muy fácil. Tienes que tener instalada en tu móvil smartphone la aplicación Telegram (si no la tienes puedes descargarla en el Play Store de Android o el App Store de IOS) y buscar el Canal: xabiaaldia

Una vez accedas al canal tienes que pulsar la opción UNIRME y comenzarás a recibir las noticias del día de lunes a viernes entre las 20 y las 21 de la noche.

Este servicio es totalmente gratuito, y puedes darte de baja en cualquier momento.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.